Ô tô - Xe máy

  • No categories

Làm sao phanh xe máy an toàn khi bất ngờ?

Các trường hợp bất ngờ hầu hết khiến người lái xe phanh theo phản xạ tự nhiên nên dễ dẫn tới tai nạn. Không phải cứ “mấm răng mấm lợi”