Ô tô - Xe máy

  • No categories

Phân loại các dòng xe máy chính (phần 3)

Ở phần ba sẽ giới thiệu chi tiết các dòng xe ‘cào cào’ cùng những kiểu xế độ. Những dòng xe ‘cào cào’ mà người Việt quen gọi nhìn chung