Ôtô - Xe máy

  • No categories

Biển báo giao thông kiểu đánh đố

Yêu cầu tiên quyết của biển bảo giao thông là trực quan, dễ hiểu, tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy. Biển hạn chế tốc độ với hàng loạt