thể thao

“Đào tạo” chồng

Cuối cùng thì Nhung đã nghĩ ra cách để “đào tạo” chồng: thích chồng cho mình cái gì, mình cho chồng cái đó trước! Phụ nữ lấy chồng, thử hỏi